Start Monstrul colombe dino buzzati online dating

Monstrul colombe dino buzzati online dating

Stefano, nu încape nici o îndoială, din păcate; acest colombre te-a ales pe tine şi atâta vreme cât vei umbla pe mare nu-ţi va da pace. Dar, ascuţindu-şi privirea, Stefano reuşi să zărească un punctişor negru care apărea cu intermitenţe la suprafaţa apei: colombrele său care se deplasa încet de colo până colo, încăpăţânându-se să-l aştepte.

Naviga, naviga, şi în urma lăsată de corabia sa, fie zi, fie noapte, pe furtuni sau pe vreme liniştită, înota neobosit monstrul colombre.

El ştia că ăsta era blestemul şi osânda sa, dar tocmai din această pricină nu găsea puterea să se dea în lături.

Până când, pe neaşteptate, Stefano îşi dădu seama, într-o zi, că era bătrîn, tare bătrîn; şi nimeni din preajma lui nu pricepea pentru ce, bogat cum era, nu părăsea odată viaţa aceea blestemată de marinar.

Botul acela de bizon, gura aceea care se închide şi se deschide fără încetare, dinţii aceia teribili. Dincolo de digul care închidea portul, marea rămase cu desăvârşire pustie.

Deşi nava îşi luase zborul, dusă de un vânt care izbea puternic pupa dintr-o parte, obiectul îşi păstra mereu distanţa.

Şi, măcar că băiatul nu ştia să şi-l explice, lucrul acela avea ceva indefinibil care-l atrăgea grozav.— Oh, de nu te-aş fi ascultat, exclamă căpitanul. Lucrul acela pe care-l vezi ieşind din apă şi care ne urmăreşte, nu e un lucru. Este un peşte de care marinarii se tem mai mult decât de orice, pe oricare mare a lumii.

Astfel ideea făpturii aceleia vrăjmaşe care-l aştepta zi şi noapte deveni pentru Stefano o tainică obsesie.